top of page

תכנית בינוי עתידית
מיצוי זכויות הבניה ובניית מבני תעשייה בחלוקה רעיונית (לא פרצלציה) לתת מגרשים פנימיים של 5-10 ד' ,
יצירת מערך תנועה יעיל במתחם בין 2 השערים הצפוני והדרומי.

מירבו

מצב קיים בשטח

רשימת מבנים קיימים
.a מאגר מים
.b מרכז אנרגיה
.c מחסן
.d אולם ייצור
.e מכשיריה
.f מלתחות
.g קפיטריה
.h משרדים
.i ביתן שומר

bottom of page