0 (22).jpg

פרטים עם המבנים

שטחים להשכרה

מגוון שטחים להשכרה

בעלי אופי וגודל שונה

פארק תעשייה ציפורית – מידע כללי אודות המתחם

  • פארק התעשייה ממוקם בתחום שיפוט של עיריית נוף הגליל. האזור בעל נגישות טובה מהמרכז, מצפון ומחיפה, קרוב לצומת המוביל, צומת גולני וכביש 6 ושוכן על מערכת כבישים שמתפתחת.

  • הפארק מוכרז כאזור עדיפות לאומית א'

  • מחירי ארנונה מן הזולים בארץ.

  • לפארק ציפורית מינהלת מקצועית שמקפידה על שרות לתעשייה ועל  איכות הסביבה

  • כוח אדם זמין ומגוון ברמה גבוהה

  • מירבו תעשיות בע"מ הינה פארק בתוך פארק ןמספקת פרטיות, שקט, נוף ואיכות חיים.