top of page
9.jpg

בניין חדש לתעשיה 

 באזור התעשייה ציפורית, בונה חברתנו מבנה קלאס AAA בשטח של כ-3,500 מ"ר,

שיושכר ויותאם ללקוח קצה.

בניית מבנה תעשייה חדש  3000 מ”ר מותאם לצורכי השוכר.

הזדמנות לחברות להשפיע על התאמות בנכס.

בגן התעשייה מירבו שוכרות חברות כמו: במ כרמל (תעשיית פלדה) וליטוגרופ(תעשיית הרכב) אוגדנים סריקה (סריקת ניירת) קוקון (תעשיה ביו רפואית) אשר נהנות מיתרון כוח אדם איכותי ונאמן למקום.

• מיקום אסטרטגי בפארק תעשיות מירבו
• המבנה תוכנן עבור שוכר אחד או שניים פוטנציאליים
• גובה בין 12-15 מטר
• קומת גלריה עבור משרדים
• רחבה תפעולית אחורית רחבה עם 6 פתחים תפעוליים
•2 שערים נפרדים
•6 חניות למשאיות
• מספר רב של חניות לרכבים פרטיים בתוך המתחם

22.jpg
bottom of page